Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Wereldoriëntatie  

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. Kinderen komen in aanraking met verschillende aspecten van natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en gezond gedrag. We zorgen dat kinderen optimaal betrokken zijn bij het onderwijs doordat het betekenisvol is. De stamgroepsleider formuleert de leerdoelen en bedenkt startactiviteiten, die kinderen prikkelen om meer te willen weten van het onderwerp.

In de onderbouw worden hoeken ingericht, die uitnodigen tot spelen en leren. In de middenbouw vindt een overstap plaats van spelend leren naar leren. In de bovenbouw onderzoeken kinderen wat ze al weten van een onderwerp en formuleren vervolgens hun eigen leervragen. Daarna starten ze met het zoeken naar antwoorden op die leervragen en doen ze onderzoek in groepjes of individueel. Ze lezen boeken, raadplegen internet, onderzoeken, experimenteren en doen ontdekkingen. De kinderen zoeken oplossingen voor problemen, die zij tegenkomen op hun zoektocht naar antwoorden op hun eigen leervragen.