Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Inspectie

Op dinsdag 29 maart 2022 bezochten 2 inspecteurs onze school. Hoewel dit bezoek bedoeld is voor onderzoek en dus geen beoordelend karakter heeft, was het voor ons best een spannende dag. We werken hard met elkaar om alle waarden en normen van het Jenaplanonderwijs te integreren en ook om kwalitatief goed onderwijs te bieden.
De inspecteurs waren erg lovend over onze manier van werken en zien dat wij kwaliteit bieden. Wij hebben de verschillende facetten van ons onderwijs kunnen laten zien. Zo hebben de inspecteurs drie verschillende instructies bijgewoond op de gebieden taal, rekenen en spelling. Ook hebben wij ze kunnen laten zien wat het hart van ons onderwijs is; het stamgroepwerk (wereldoriëntatie). De inspecteurs hebben een aantal indicatoren zoals: de pedagogische sfeer, de instructie, de afstemming, het zelfregulerend leren en het evalueren met kinderen bekeken.

Mooie complimenten

Wij kregen hierover een aantal mooie complimenten te horen:
“We zien een hele fijne sfeer waarin op een prettige manier wordt samengewerkt met kinderen.”
“We zien leerkrachten die hoge eisen stellen aan kinderen.”
“We zien kinderen die zelfregulerend werken. Ze weten wat er van ze wordt verwacht en organiseren zelf hun werk. Ze hoeven niet te wachten op anderen en hebben een effectieve leertijd.”
“We zien doelgerichte instructies waarbij veel rekening wordt gehouden met verschillende niveaus van kinderen. Er is aandacht en geduld om kinderen iets te leren. Daar zijn jullie heel goed in.”
“Het Jenaplanconcept zien wij als grote toevoeging aan de kwaliteit van het onderwijs.”

Het team en het bestuur zijn ontzettend trots op de bovenstaande complimenten die wij mochten ontvangen.

Aandachtspunt

Een aandachtspunt dat de inspectie ons heeft meegegeven is: het evalueren met kinderen na een les en/ of activiteit. Wat heb ik geleerd......Wat is mijn vervolgstap...
We herkenden dit aandachtspunt zeker en hebben inmiddels een verbeterplan gemaakt.