Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Hulpouder activiteiten
Ieder schooljaar bieden er veel ouders hun hulp aan. Het voordeel van ouderhulp voor de kinderen is, dat het mogelijkheden biedt tot meer individuele aandacht en dat er bovendien meer leerzame dingen kunnen worden georganiseerd, hetgeen de (pedagogische) sfeer zeker ten goede komt. Ook ontlasten ouders de stamgroepleiders. De ouders hebben zo een mogelijkheid een goed contact op te bouwen met de school. Tevens krijgt u meer zicht op hetgeen er in de school gebeurt ten aanzien van opvoeding en onderwijs. 

Als u op de link klikt kan u het hulpouderboek downloaden: hulpouderboek 2022-2023.pdf.
In dit boekje leest u welke hulp u kan bieden. Vult u het formulier in en lever het formulier in bij de stamgroepleider van uw kind.
Formulier:
Hulpouderlijst 2022-2023 voor de activiteiten op school.docx