Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderraad    

Op onze school is er een oudervereniging actief. Iedere ouder met één of meer kinderen op ‘de Klimboom’, is automatisch lid van deze oudervereniging.
De Ouderraad is het bestuur van de oudervereniging. De leden van de ouderraad worden jaarlijkse tijdens de algemene ledenvergadering van de oudervereniging uit de ouders gekozen. De namen van de ouders die momenteel zitting hebben in de Ouderraad kunt u onderaan dit stuk vinden.

De ouderraad organiseert activiteiten die buiten de directe schooltaak vallen (sportactiviteiten, schoolreisjes e.d. ) en worden samen met het schoolteam georganiseerd. Binnen de ouderraad zijn er commissies die zich bezig houden met allerlei activiteiten waarin leden van de ouderraad, andere ouders en teamleden zitting hebben.
Het doel van de ouderraad is de betrokkenheid van de ouders bij niet direct schoolse zaken te vergroten en de belangen van zowel de ouders als de leerlingen te behartigen. Iedere ouder die zich met bepaalde zaken niet kan verenigen, heeft het recht de ouderraad om opheldering te vragen.

Jaarlijks vindt er een algemene ledenvergadering plaats aan het begin van het schooljaar. Iedere ouder wordt hier tijdig voor uitgenodigd. Tijdens deze jaarlijkse ledenvergadering leggen de ouderraadsleden formeel verantwoording af en kunt u vragen stellen over het dagelijkse en financiële beleid van de ouderraad.

 Voor alle activiteiten die buiten het eigenlijke onderwijs vallen is geld nodig. Hiervoor vraagt de ouderraad aan u een bijdrage van ongeveer € 60,00. Dit geld is nodig voor activiteiten als het Kerstfeest, Sinterklaas, Pasen, sportactiviteiten, schoolreisje e.d. Sommige activiteiten worden geheel betaald door de ouderraad, bij anderen, bijvoorbeeld excursies, bovenbouw 3 daagse, wordt een extra bijdrage van €70,00 gevraagd. Binnen de gemeente Hendrik Ido Ambacht is er een afspraak dat alle kleuters en niveau 3 kinderen zwemles krijgen. Dit wordt gefinancierd door de gemeente, behalve de zwembus. Ouders met kinderen die naar zwemles gaan betalen dus nog een apart bedrag.

U krijgt na de algemene jaarvergadering een brief van de penningmeester van de ouderraad met daarop de berekening van de persoonlijke ouderbijdrage die u verschuldigd bent.
Tijdens de algemene ledenvergadering wordt het voorstel voor de ouderbijdrage ter goedkeuring aangeboden. In de uitnodigingsbrief voor deze vergadering zal het voorstel van de hoogte van de bijdrage al voorgelegd worden.

Ouderraad:
De samenstelling van de ouderraad is momenteel:
Voorzitter: Jordy Nijenhuis
Jordy Nijenhuis
Secretaris: Nique Janssens
 
Penningmeester: Dolores Urcia Vidal


 Leden :
       
Irene v Wetten  Karin Verbeek  Anuschka Baan Monique Watamaleo
   Amina Tetova    
 Anita Slagman  Amina Tetova  Barbara Kievit
(vanuit het team)
 Lenneke v Genderen
(Schoolleider)
       
 
   
                  
Aan de Ouderraad gerichte post wordt door de school overhandigd aan de secretaris van Ouderraad. Wijzigingen in de samenstelling van vertegenwoordigers zullen worden bekendgemaakt in de weekbrief en op de website. Mocht u vragen, suggesties opmerkingen m.b.t. de ouderraad hebben, zij horen het graag!